Публикации и ИИ

Изкуствен интелект (ИИ) и приложения на ИИ

Утвърдените компании и стартиращи фирми по света бързат да разработят или приемат решения за Изкуствен интелект, които надеждно да предвиждат нашето поведение и да разкрият нашите несъзнателни нужди и желания. От тривиални проблеми, като например хранителни стоки, които купуват или филми за гледане, до решения за наемане на кандидати или отпускане на заем, компютрите с AI всеповече правят прогнози и решения, които засягат целия ни живот.

Според експертната група на Европейската комисия за изкуствен интелект (ИИ), AI е „една от най-трансформиращите сили на нашето време и е длъжна да промени структурата на обществото“. Примери за потенциалните социални ползи от технологиите за изкуствен интелект са много.

Екранна зависимост и детоксикация

В ера, доминирана от екраните, стремежът към баланс и съзнателен живот никога не е бил по-уместен. Докато прекосяваме дигиталния пейзаж, екраните безпроблемно се вплитат в тъканта на нашето ежедневно съществуване, оформяйки начина, по който работим, свързваме се и възприемаме света. „Unplugged“, това ръководство, е щателно изработено, за да ви помогне да преодолеете предизвикателствата, породени от пристрастяването към екраните, и да
преоткриете радостта от осъзнатия живот.

Дигиталната революция постави началото на безпрецедентно удобство и свързаност. Постоянно сме заобиколени от екрани, било то смартфони,  лаптопи, смарт телевизори или преносими устройства. Докато тези технологични постижения обогатиха живота ни по различни начини, те същевременно въведоха нов набор от предизвикателства.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT, съкратено от Chatbot Generative Pre-trained Transformer, е нова форма на обработка на естествен език (NLP[1]). Той бързо набира популярност в технологичната индустрия, защото може да направи сложните задачи доста по-лесни и да помогне на разработчиците да изградят по-интелигентни чатботове.

ChatGPT е модел на невронна мрежа, разработен за машинно обучение и генеративно моделиране. Разработен от OpenAI[2], той е особено добър в генерирането на текст, който изглежда като написан от човек. Първоначално GPT се използва за машинен превод и автоматично обобщаване на текст, но може да се използва и за други задачи за машинно обучение.