История

Безспорно е, че в момента – началото на 2023 година светът е заинтересован от развитието на една актуална тема от „дълбоките технологии“ (Deep Tech) – Изкуствения Интелект (ИИ). Можем да обобщим някои от най-важните мнения по темата – ИИ на безспорните авторитети от света на технологиите и мислители за бъдещето на планетата – Бил Гейтс, Алън Мъск, Сам Алтман, Ноам Чомски, Ювал Харари и Жак Атали. Повечето смятат, че ИИ като част от дълбоките технологии ще имат революционно значение подобно на появата на интернет и смартфоните.

Тази тема и подобни на нея за изясняване на понятията за „дълбоко технологичните иновации“ се съдържат в учредителните документи на ДДТИ-Пловдив, но очевидно не могат да се изчерпат с тях. Затова в сайта и в провеждането на семинари и кръгли маси ще трябва да подобрим нашата информираност, за да направим нужното реализиране на проекти за еврофинансиране на нашата Пловдивска територия.

Вече се обсъжда въпросът – кои ще са следващите „Силициеви долини“ и от какво зависи техния успех по целия свят? Доказано е, че позицията на Силициевата долина вече десетилетия е неоспорима в развитието на технологичните компании и качеството на живот в тези части на света. Малкото парче земя в Калифорния даде на света компании, като Хюлет Пакард, Интел, Гугъл, Юбер и др. компании от 136 еднорози (с оценки над 1 млд. долара) и привлече една трета от глобалните инвестиции за рисков капитал.

Сега повече от половината 1000 еднорози са разположени извън САЩ. Те са в местата, където се създадоха територии подобни на Силициевата долина – Пекин, Лондон, Тел Авив, Бангалор (Индия), Сингапур, Сао Пауло. Те са в различни етапи на развитие, но всички се радват на дълбоките технологични иновации и привличането на многобройни таланти, дълбоки връзки на местния капитал с други части на света, както и финансирането на нови територии и общности. С това се преначертава световната карта на глобалните иновации и инвестиции и я правят по разпръсната, разнообразна и конкурентна в облагородяването и добрия живот на населението на света.

Очевидно това са фактите, които са отчетени в ЕК и ЕС, където се работи за създаването на над 100 долини на дълбокотехнологичните иновации в територии на Европа. Още повече, че в ЕС има таланти – над 1 милион научни изследователи, десетки милиона във висшето и професионално  образование, повече от 20% от  патентите  в света, както и инвестиции за над 110 млрд. евро, десетки еднорози и над 500 научни проекта и 1300 иновации.

ЕС счита, че регионалните екосистеми – долини на дълбокотехнологични иновации, стартъп селата, подпомагат свързаността и дават възможност за икономическо израстване и по-добър живот на хората.

В новата европрограма 2023  за иновации се предвижда – подобряване на достъпа до финансиране – създаване на регионални дълбокоиновационни долини – обучение и образование на 1 милион дълбокотехнологични таланти – увеличаване подкрепата на жените новатори – подобряване на политическата рамка чрез по ясна терминология и подкрепа от местната администрация.

В това Сдружение „ДДТИ – Пловдив“ в обществена полза се предвижда тясно сътрудничество и ползване на опит от Индия, чрез участници в УС на Сдружението на Лийна Томас от Бангалор и Нирадж Кумар, като председател на БИТ Форум „Махатма Ганди“. Към края на 2021 година Индия имаше над 3000 стартиращи фирми в областта на дълбоките технологии от новото време – като ИИ, машинно обучение, интернет на нещата, роботика и други, които са събрали няколко млрд. долара инвестиции. На Бангалор се падат 30 % от тези компании. С това Сдружение ние поемаме едно Предизвикателство за създаване на екосистема за развитие на дълбоко технологични иновации в Пловдив, която обхваща технологичните фирми, образователните заведения и научните общности.

Финансирането на дълбоките технологии е неотложен въпрос и това предстои в ЕС, който очевидно изостава от САЩ, Китай, Индия. Защото днес по голяма част от Дълбокотехнологичните иновации се развиват в развитите страни, но са приложими в световен мащаб. Това е неотложен въпрос и се планира в ЕС да се финансира в края на тази година. Различните видове финансиране са с по-висока степен на риск и ще се прилагат като все още неразпространени алтернативи.

Считаме, че в сдружението ще се правят проекти на базата на подписаните Меморандуми с отделните участници – фирми, образователни и научни звена, които ще планираме още тази година (на основа на сключените меморандуми за сътрудничество през 2023). Както и съгласуване на планирането с участието в Контролния съвет на представители на Общината и Област Пловдив, включително и в Южен Централен Район.

Затова инициативата на ПТП АД за създаване на Сдружение „ДДТИ – Пловдив“ (в обществена полза) включва създаване на актуална Екосистема:

  1. Формиране на Екосистема за сдружаване чрез регистриране на Сдружение в обществена полза. И чрез взаимодействие за регионално сътрудничество при пълна дигитализация. Образователната трансформация е важна цел на Сдружението ДДТИ и ще осигури развитие на обществото от таланти и дигитални Е-лидери. Сдружение от Пловдивски физически и юридически лица в екосистемата на ДДТИ – Пловдив – от образованието, науката, иновативните дълбоки технологии и иновации с цел използване за развитие и начало чрез финансиране от еврофондове и грантове от ЕС, Индия и САЩ.
  2. Сътрудничество с индийския опит. Включително и нетрадиционно на основа на трайните контакти на Пловдив Тех Парк АД със сключени Меморандуми, Франчайзи и съвместни конференции предимно с индийски организации. Създадени са проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, БИТ Форум „Махатма Ганди“, ИТ Уни „Махатма Ганди“. Сдружаването е насочено за създаване по подобие на „Силиконовата долина“ на вече създадени иновативни територии (долини) в Индия – Бангалор и Чандигарх. С подкрепата на Посланиците на двете страна (на които дължим информация).
  3. Създаване на обвързана екосистема чрез меморандуми за сътрудничество за следващите няколко години. С планиране на дейността на Сдружението ДДТИ – Пловдив и с финансиране от присъединителните фондове и грантове от ЕС, както и достъп на Фондациите до нарастващата дарителска дейност от ЕС и Индия.
  4. Участие в Контролния съвет на представители на държавата от Община Пловдив и Област Пловдив и Южен Централен Район, с което ще се създаде нужната откритост и представителност на „Екосистемата ДДТИ – Пловдив“. Както и повишаване на авторитета на ДДТИ – Пловдив при искането на проектно финансиране и дарителски програми на ЕС, Индия и света. Този антикорупционен елемент в Контролния съвет ще наподобява на понятието за така наречената „златна акция“ за държавността и правото на контрол на Сдружението ДДТИ – Пловдив.
  5. Сдружението ще следва важни международни практики, анализи и тенденции, касаещи индустриите на бъдещето. Защото те ще определят живота на планетата и ще влияят на дълбокотехнологичните иновации в Пловдивската долина, като ще преобразят старата икономика.Ще следваме изводите на най-иновативните територии в САЩ, Китай, Индия и ЕС за начините по които ще се развива най-важният ресурс – работещите хора. Няма по-важен индикатор за развитието на иновациите на един народ, територия или колектив (като нашето Сдружение), от степента на включването на жените  в управлението и развитието на прогреса и благосъстоянието. Ние приемаме този индикатор при учредяването и в състава на управляващите органи и в интеграцията и овластяването на жените в нашето Сдружение. Стремежът ще е да преодоляваме негативното икономическо наследство, за да посрещнем настоящата вълна на дълбокотехнологичните иновации и за да допринесем за превръщането на Пловдив в долина на индустрията и бизнеса на бъдещето.

В заключение, на  06.04.2023 г. се проведе Учредителното събрание за създаване на ДДТИ-Пловдив, по инициативата на Пловдив Тех Парк АД, подкрепена от повече от 40 учредители – юридически и физически лица от Пловдив. Сдружението е вписано в Търтовския регистър на Агенцията по вписвания на 18.04.2023 г.