Органи на управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 1. Димитър Гишин – Председател
 2. доц. Иво Димитров – Зам. председател
 3. Нирадж Кумар – Зам. председател
 4. Венелин Йорданов – Изпълнителен директор
 5. Радостина Нейчева – Директор Международни връзки
 6. Ангел Ангелов – Главен секретар
 7. доц. Светозар Нейков
 8. Константин Костадинов
 9. Петя Иларионова
 10. Росен Герасимов
 11. Лийна Пише Томас

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

 1. д-р ик. инж. Петър Нейчев – Председател
 2. Красимир Кочос – Зам. председател
 3. Христо Данов – Секретар Международни връзки
 4. Ваня Младенова – Отговорен секретар
 5. доц. Георги Врагов
 6. Атанас Костов
 7. Стелияна Петрова

НАУЧЕН СЪВЕТ:

 1. проф. д.ик.н. Асен Конарев – Председател
 2. доц. д-р Иван Соколов – Научен секретар
 3. проф. д-р Стоян Съргойчев
 4. проф. д.м.н. Георги Тотков
 5. проф. Снежина Константинова
 6. проф. Христо Бозуков
 7. доц. Анастасия Шопова
 8. доц. Георги Лафчиев