Отминали събития

Първа международна научна конференция по изкуствен интелект и е-лидерство (AIEL 2019)

Mеждународна научна конференция по изкуствен интелект и е-лидерство (AIEL 2021)