Подкрепа от държавни органи, организации, институции и партньори

Писмо за подкрепа от Аграрен Университет - Пловдив
Подкрепа от Кмета на Община Пловдив