Връзка с ИИ

ChatGPT, съкратено от Chatbot Generative Pre-trained Transformer, е нова форма на обработка на естествен език (NLP[1]). Той бързо набира популярност в технологичната индустрия, защото може да направи сложните задачи доста по-лесни и да помогне на разработчиците да изградят по-интелигентни чатботове.

ChatGPT е модел на невронна мрежа, разработен за машинно обучение и генеративно моделиране. Разработен от  OpenAI[2], той е особено добър в генерирането на текст, който изглежда като написан от човек. Първоначално GPT се използва за машинен превод и автоматично обобщаване на текст, но може да се използва и за други задачи за машинно обучение.

Има няколко версии на GPT, включително GPT, GPT-2 и GPT-3. В тази статия ще разгледаме по-подробно какво прави ChatGPT толкова мощен и как може да ви помогне да създадете по-добро изживяване с чатбот. 

Как работи ChatGPT?

Основната технология зад ChatGPT е модел за машинно обучение, наречен „Transformer“. Този модел използва архитектура енкодер-декодер за обработка на данни и създаване на изход. С други думи, той взема входен текст и използва невронни мрежи, за да произведе изходен текст, който точно отразява контекста на входа.

Моделът Transformer е създаден от изследователи на Google през 2017г. и оттогава се превърна в един от най-популярните модели за дълбоко обучение, налични днес. Особеното при ChatGPT е, че той съчетава трансформиращи модели с предварително обучени езикови модели (PLM). PLM са големи набори от текст, които са подбрани да покриват различни теми.

Чрез комбиниране на тези набори от данни с модели на Transformer, ChatGPT може да се обучава по-бързо от традиционните NLP технологии и предоставя по-точни резултати при обработка на текст.

Характеристики и ограничения

ChatGPT може да се използва за различни цели като чатботове, автоматизация на обслужването на клиенти, електронна търговия и диалогови системи. Той осигурява отговор, базиран на изкуствен интелект, от въвеждане на потребителя чрез използване на обработка на умения със синтетичен глас и машинен интелект.

Въпреки че основната функция на чатбота е да имитира човешки събеседник, ChatGPT е многофункционален. Например, може да пише и отстранява грешки в компютърни програми, да композира музика, телепиеси, приказки и ученически есета; да отговаря на въпроси от теста (понякога, в зависимост от теста, на ниво над средното ниво на човек, полагащ теста); да пише поезия и текстове на песни; за емулиране на Linux система; да симулира цяла чат стая; да играете игри като tic-tac-toe; и да симулира банкомат. Данните за обучение на ChatGPT включват страници с ръководство и информация за интернет феномени и езици за програмиране, като системи за табла за обяви и Език за програмиране Python.

За разлика от повечето чатботове, ChatGPT помни предишни подкани, дадени му в същия разговор. За да се предотврати представянето и генерирането на обидни резултати от ChatGPT, заявките се филтрират през API за модериране на OpenAI за цялата компания, и потенциално расистки или сексистки подкани се отхвърлят.

Друга област на приложение е генерирането на обработка на естествен език (NLP) за осигуряване на интерактивни, персонализирани потребителски изживявания, както и паралелното включване на множество информационни единици в единични редове на генерирания текст.

Може да се използва за различни цели, включително:

 1. Генериране на текст: GPT е особено добър в генерирането на текст. Може да се използва за автоматично писане на статии, публикации в блогове, публикации в социални медии и много други.
 2. Машинен превод: ChatGPT може да се използва и за машинен превод на текстове, въвеждат се два езика и се извежда преведеният текст.
 3. Резюме на текста: ChatGPT може също да се използва за обобщаване на дълги текстове чрез извличане на най-важното съдържание и изобразяването му в по-кратка форма.
 4. Системи за диалог: ChatGPT може също да се използва за разработване на чатботове и други системи за диалог, които могат да водят човешки разговори.
 5. Други приложения за машинно обучение: ChatGPT може да се използва и за други задачи за машинно обучение, като класифициране на текст или прогнозиране на резултати.

ChatGPT страда от множество ограничения. OpenAI призна, че ChatGPT „понякога пише правдоподобно звучащи, но неправилни или безсмислени отговори“. Това поведение е обичайно за големите езикови модели и се нарича халюцинация на изкуствения интелект. Моделът на възнаграждение на ChatGPT, проектиран въз основа на човешки надзор, може да бъде прекалено оптимизиран и по този начин да попречи на производителността, иначе известен като закон на Гудхарт[3].  ChatGPT има ограничени познания за събития, случили се след 2021 г. Според BBC, от декември 2022 г. на ChatGPT не е позволено да „изразява политически мнения или да участва в политически активизъм“. И все пак изследванията показват, че ChatGPT проявява про-екологична, ляво-либертарианска ориентация, когато бъде подканен да заеме позиция по политически изявления от две утвърдени приложения за съвети при гласуване.

Плагиатство и изкуствен интелект

Текстовете, генерирани с ChatGPT, обикновено не са плагиатство. Тъй като моделът се основава на принципи, които изискват интелигентност и креативност. Въпреки това е възможно части от генерираният текст да има прилики с вече написани текстове или различни бази данни да се припокриват. В такива случаи генерираните текстове могат да се считат за плагиатство, ако се използват без цитиране на източника.

Затова винаги е препоръчително да проверявате генерирания текст и да го променяте, ако е необходимо. Важно е всички използвани източници да бъдат правилно цитирани, за да се избегне плагиатството и да се запази целостта и автентичността на генерираните текстовете от Open AI. 

Разпознава ли Google текстовете генерирани от AI?

Възможно е търсачки, като Google[4], Yandex[5], Bing [6] и други да разпознават генерирано от AI съдържание и да различават дали е писано от човек или от изкуствен интелект. Тези търсачки имат усъвършенствани технологии и алгоритми, които помагат за анализиране и индексиране на съдържанието на уеб страницата.

Това става с помощта на различни механизми като стила на езика, както и формулировката и форматирането на съдържанието. Google също има алгоритъм, наречен „Обработка на естествен език“ (NLP), който се използва за разпознаване на семантичното значение на текста. NLP може да помогне за идентифициране на фалшиво съдържание. Въпреки това, няма гаранция, че търсачките винаги ще разпознават съдържание, генерирано от AI.

Съдържанието, генерирано от AI, не винаги трябва да бъде с високо качество и може да не отговаря на очакванията на търсачката или потребителите. Ето защо е важно да се гарантира, че съдържанието на даден уеб сайт е с високо качество и следователно е целево ориентирано и добавя стойност към потребителското изживяване. Това подобрява класирането в търсачките.

Напълно възможно е хората също да произвеждат безполезно съдържание, докато машините могат да произвеждат много по-подходящо съдържание. 

Как да използвате ChatGPT?

Започването на работа с ChatGPT е сравнително лесно. Изтегли .Инструкция за ползване на ChatGPT

Не забравяйте обаче, че тази система все е в процес на разработка, така че някои отговори може да не отговарят очакванията ви.

Какво трябва да знаете, когато използвате ChatGPT?

Въпреки че резултатите, които ChatGPT предоставя, като цяло са доста добри, но както всеки инструмент, той не е безгрешен.

Изключително важно е да проверявате информацията, предоставена от ChatGPT, преди да я използвате, въпреки че процентът на получаване на неточна информация от него е доста нисък.

Като мярка за безопасност избягвайте да използвате сляпо данните, получени от ChatGPT за вземане на важни финансови или здравни решения.

Съществуват и някои запитвания, за които ChatGPT не може да ви помогне. Те се разделят на няколко основни категории:

 • ChatGPT няма да генерира текст, който „възхвалява насилието“.
 • През по-голямата част от времето чатботът е доста „натоварен“, така че може да се наложи да чакате известно време, за да получите отговор.
 • Ако използвате VPN[7] ще трябва да го изключите, тъй като изглежда, че това от време на време пречи на работата му.
 • ChatGPT има склонност да се затруднява с някои специфични теми, особено с по-малко известни теми от популярната култура, свързани с определени игри, филми и т.н.
 • Чатботът може да предостави информация по по-малко известна тема, която обикновено се смята за вярна.

Що се отнася до нещата, на които не може да отговори, ChatGPT отговаря на този въпрос по следния начин:

„Не мога да отговоря на въпроси, които:

 • Изискват лично мнение или убеждения.
 • Са незаконни, неетични или неподходящи.
 • Изискват познания, които надхвърлят данните от обучението ми.
 • Невъзможно е да се отговори на тях с наличната информация.
 • Включват спекулации или предположения без доказателства.
 • Изискват бъдещи прогнози с пълна сигурност.
 • Нарушават политиката на OpenAI за случаите на употреба.“ 

ChatGPT има и други технически ограничения, за които си струва да се знае. Отново, ChatGPT отговаря на този въпрос сам.

„Като изкуствен интелект с езиков модел някои от моите ограничения включват:

 • Ограничени познания (Чатботът е обучаван въз основа на данни до 2021-ва година!)
 • Липса на личен опит или емоции
 • Контекстуална двусмисленост
 • Вземане на морални или етични решения
 • Разбиране на сарказма или шегите в по-широк контекст
 • Ограничена способност за естествен разговор
 • Склонност към генериране на пристрастни отговори въз основа на данни от обучението.“

[1] NLP (Neuro-linguistic programming). Невролингвистичното програмиране е псевдонаучен подход за общуване, личностно развитие и психотерапия създаден през 70-те години на 20 век. Заглавието се отнася за предполагаема връзка между неврологичните процеси („невро“), езика („лингвистично“), и поведенческите модели, които са изучени чрез преживяване („програмиране“) и могат да бъдат организирани за постигането на специфични цели в живота.

[2] OpenAI е американска изследователска лаборатория за изкуствен интелект (AI), състояща се от OpenAI Incorporated с нестопанска цел (OpenAI Inc.) и нейната дъщерна корпорация  OpenAI Limited Partnership (OpenAI LP). OpenAI провежда изследвания на AI, за да насърчава и развива AI по начин, който е от полза за цялото човечество. Организацията е основана в Сан Франциско през 2015 г. от Сам Алтман , Рийд Хофман , Джесика Ливингстън , Илон Мъск , Иля Сътскевер , Питър Тийл и други. Мъск подаде оставка от борда през 2018 г., но остана донор. Microsoft предостави на OpenAI LP инвестиция от 1 милиард долара през 2019 г. и втора многогодишна инвестиция през януари 2023 г., която се съобщава на 10 милиарда долара. 

[3] Законът (принципът) на Гудхарт е посветен на използването на индикатори и е следният: „Когато една мярка стане цел, тя престава да бъде добра мярка“

[4] Google Search е продукт на Google LLC –е американска мултинационална технологична компания, фокусирана върху технологията на търсачките , онлайн рекламата, облачните изчисления, компютърния софтуер, квантовите изчисления, електронната търговия, изкуствения интелект  и потребителска електроника.

[5] Yandex е руска международна ИТ компания, която е собственик на едноименната търсачка в интернет и интернет портал.

[6] Microsoft Bing (или самоBing е онлайн търсачка на Microsoft. Предишни наименования на търсачката са: MSN Search, Live Search и Windows Live Search.

[7] VPN означава „Виртуална частна мрежа“ (Virtual Private Network) и описва възможността за установяване на защитена мрежова връзка при използване на обществени мрежи. VPN криптират вашия интернет трафик и прикриват вашата онлайн самоличност. Това прави по-трудно за трети страни да проследяват вашите дейности онлайн и да крадат данни.