На картата на Европа

Уважаеми Колеги, Партньори и Приятели,
С удоволствие Ви уведомяваме, че на 10.10.2023г. сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив” постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите изявили интерес да изградят регионална иновативна долина и да създават партньорства с други долини.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda/new-european-innovation-agenda-roadmap/regional-innovation-valleys-matchmaking-map

Съгласно Новата Европейска програма за иновации ще бъдат определени за финансиране до 100 региона, които се ангажират да подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС.
Предстои ни дълъг път и работа за изграждане на нашата регионална иновативна екосистема, за да попаднем в списъка на 100-те избрани долини.
Да си пожелаем Успех!

Екипът на ДДТИ-Пловдив

About The Author

Leave Comment