Среща с Еврокомисаря Илиана Иванова

На 16.11.2023г. представители на „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ бяха официални гости на среща с Европейския комисар Илиана Иванова по въпроси, свързани с изграждането на регионалните иновационни долини по Новата Европейска програма за иновации, която стартира през 2022г.
Еврокомисарят отбеляза, че за нея са изключително важни подобни срещи на регионално ниво.
Тя подчерта, че Регионалните иновационни долини предвиждат взаимодействие между бизнес, образование и научноизследователски организации, като целта е да бъде наваксан процесът на изоставане на някои региони. “Опитваме се по всякакъв начин да стимулираме и подпомагаме сближаването на регионите не само чрез кохезионната политика, но и с програми като тази”, обясни тя.
Еврокомисар Илиана Иванова изрази мнение, че развитието на регионалните иновационни долини е бъдещето, защото дори силните иноватори не могат да бъдат конкурентни на международната сцена самостоятелно, а трябва да работят заедно.
Уместно е да припомним, че на 10.10.2023г. сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив” постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите изявили интерес да изградят регионална иновационна долина и да създават партньорства с други долини.

About The Author

Leave Comment