д-р Стоян Съргойчев (Stoyan Sarg)

Д-р Стоян Съргойчев е канадец, роден в България. Притежава инженерна диплома и докторска степен по физика в областта на космическите изследвания. От 1976 г. до 1990 г. участва в космически проекти, спонсорирани от програмата “Интеркосмос”, координирана от бившия Съветски съюз. – Участва и в съвместен проект с Европейската космическа агенция. За пионерската си работа е награден с медали от Интеркосмос, Русия и България. През 1990 г. е поканен като гостуващ учен от Корнелския университет и работи в обсерваторията в Аресибо, Пенсилвания, по лидарен проект, финансиран от NSF (САЩ). Това е мястото, където преди 1985 г. се осъществява първата програма SETI (търсене на извънземен разум) с помощта на най-големия радиотелескоп в света – радар. През 1991 г. емигрира в Канада, където работи по проекти, координирани от Канадската космическа агенция. От 2002 г. работи в Йоркския университет, Торонто, Канада. Има над 50 публикации в рецензирани списания и няколко патента, свързани с космически изследвания.

По време на 30-годишната си работа в областта на космическите изследвания д-р Сарг е наясно с някои въздушни явления, които са неразгадана загадка за съвременната физика. След задълбочено изучаване на историята на физиката и преглеждане на хиляди статии в различни области на физиката той осъзнава, че съществува проблем в сегашното разбиране за космоса. Работейки задълбочено по този въпрос, той стига до нова предизвикателна идея за пространство-времето, материята и гравитацията. За няколко години интензивен, но морално награден труд той успява да разработи и публикува през 2001 г. своя трактат “Основни структури на материята – единна теория на свръхгравитацията” (BSM-SG), публикувана и реферирана под английското име Stoyan Sarg В периода от 2005 до 2020 я докладва на 15 международни научни конференции. Издава 4 книги на английски, 2 на български и множество публикации достъпни онлайн. Рецензия за неговата теоретична монография е публикувана в списание Physics in Canada, том 62, № 4, стр. 206-207, (2006). Неговата работа за първи път предостави липсващата физическа връзка между ЕМ поле и гравитация. Това му позволи да анализира загадъчния феномен НЛО от нова физична гледна точка. Едно от основните предсказания на теорията BSM-SG е възможността за промяна на гравитационната и инерционната маса на специално проектиран космически кораб. Като експериментатор д-р Сарг открива уникален гравитационно-инерционен ефект чрез лабораторни експерименти. Това откритие, разбираемо само от гледна точка на BSM-SG, е докладвано на годишните срещи на Дружеството за научни изследвания през 2007 и 2008 г. в Боулдър, Колорадо, а също и на годишната среща на Алианса за природна философия през 2010 г. в Лонг Бийч, Калифорния.- Последната му книга е озаглавена “Field Propulsion by Control of Gravity – Theory and Experiments” (Amazon.com). Описаният механизъм на задвижване е напълно различен от реактивното задвижване. Той се предизвиква от плазма, активирана от ЕМ, и не се нуждае от горене или реактивна струя. Публикациите и експериментите на д-р Сарг са широко обсъждани в интернет. Той вярва, че откритието му ще допринесе за по-нататъшния напредък в междупланетните и далечните космически пътувания.

От 2012 г. е Заслужил научен съветник към Борда на директорите на Световен Институт за научни Изследвания, САЩ  http://instituteforscientificexploration.org/ise-directors-advisors/.

About The Author

Leave Comment