Петя Иларионова

Може ли европейските дълбоки технологии да предизвикат САЩ и Китай?

Как може Европа да преодолее своята фрагментация, да впрегне силата на дълбоките технологии, за да управлява деглобализиращия се свят и да предефинира ролята си на глобалната шахматна дъска? Хората често сравняват технологичния пейзаж на Европа с този в САЩ и Китай, за да посочат доколко континентът изостава от своите стратегически съперници. Но зад целия дебат може

Read More...

Регионална кръгла маса на тема „Иновациите в дневния ред на Европа”

Европейската комисия определи като водеща инициатива ускоряването и укрепването на иновациите в европейските екосистеми  и преодоляването на различията в областта на иновациите. Тази водеща инициатива има за цел да ускори иновациите и да отключи високи постижения в ЕС чрез различни инструменти. Тя е съсредоточена върху създаването на основа за възникването на свързани регионални „долини за

Read More...

DEEP TECH и съвети за внедряването им

Дълбоките технологии вече не са изключително област на технологичните гиганти и научната общност. Все повече консултантски фирми (www.bcg.com)  специализирани в дълбоките технологии помагат на клиентите да ангажират нововъзникващите технологии и да осигурят както устойчивост, така и рентабилност без компромис при въвеждането и използавенот им. Какво е Deep Tech? Дълбоките технологии включват използване на зрели и

Read More...

Индия и Дълбоките технологии

Какво е Deep Tech? Характеристики на Deep Tech:  Какво е състоянието на стартъпите за дълбоки технологии в Индия? В края на 2021 г. Индия имаше над 3000 стартиращи фирми в областта на дълбоките технологии, занимаващи се с технологии от ново време като изкуствен интелект, машинно обучение (ML), IoT, Big Data, квантово изчисление, роботика и др.

Read More...