DEEP TECH и съвети за внедряването им

Дълбоките технологии вече не са изключително област на технологичните гиганти и научната общност. Все повече консултантски фирми (www.bcg.com)  специализирани в дълбоките технологии помагат на клиентите да ангажират нововъзникващите технологии и да осигурят както устойчивост, така и рентабилност без компромис при въвеждането и използавенот им.

Какво е Deep Tech?

Дълбоките технологии включват използване на зрели и нововъзникващи технологии за решаване на най-големите проблеми, пред които е изправен светът днес – като същевременно позволяват смели бизнес цели и подсилват веригите за стойност.

Нововъзникващите технологии имат много обещания, но без начин да се фокусира правилната технология върху най-неотложните предизвикателства, компаниите не могат да получат пълната си стойност. Консултантските фирми помагат на организациите да надхвърлят границите на традиционните технологии и да постигнат разширена функционалност, по-отчетливо вземане на решения и устойчиви операции. Предефинират техните вериги за стойност, обновяват начина им на работа и съдействат при адаптирането им към прекъсванията чрез внедряване на мощни, висококапиталови технологии като изкуствен интелект, синтетична биология, квантово изчисление и добавена реалност.

  • Наблюдават ускоряването на нововъзникващите технологии, за да генерират представа, и да дадат препоръки за най-добри случаи на употреба и инвестиции.
  • Разпознават ситуации, в които дадена фирма може да наруши индустрията си чрез задълбочени внедрявания на технологии – или когато конкурент заплашва разрушение (пробив).
  • Консултантите действат като катализатори между множество участници в екосистемата на дълбоките технологии, осигурявайки широките възможности, необходими за успешна идея, настройка и мащабиране на начинания в дълбоки технологии.
  • Експертите обръщат голямо внимание на проблемите, свързани с изменението на климата и устойчивостта, като използват мощни решения за постигане на реален напредък по този най-неотложен проблем.

Прозрения за Deep Tech

  • Синтетичната биология е на път да разруши вашата индустрия

Технологиите на синтетичната биология най-накрая се развиват, превръщайки се в начина, по който почти всичко може да бъде произведено конкурентно и устойчиво. Бизнесът трябва да се научи да използва syn-bio, за да разработва нови продукти и процеси, да подобрява съществуващите и да намалява разходите, за да остане конкурентоспособен в бъдеще.

  • Какво трябва да знаят мениджърите за Deep Tech

Напредналите технологии ще донесат големи промени. Кои компании ще бъдат готови да се възползват от възможностите?

  • Посрещане на предизвикателствата на инвестирането в дълбоки технологии

Инвеститори и фондове тепърва започват да овладяват следващата финансова граница: революционни иновации за проблеми като изменението на климата, пандемиите и качеството на живот.

  • Дневникът на мисията Deep Tech

За да задълбочите разбирането си за дигиталната трансформация – и да подобрите играта си – научете за произхода, развитието и съвременното значение на ключовите думи в дигиталната революция.

  • Съвместна европейска разрушителна инициатива

Съвместната европейска разрушителна инициатива (JEDI) е организация, която работи за решаване на основните обществени предизвикателства на нашето време, като утвърди Европа като лидер в нововъзникващите технологии, иновации и наука. Мрежата на JEDI включва повече от 4600 технологични и научни лидери в академичните среди и промишлеността, както и 29 европейски и глобални стартиращи компании за дълбоки технологии.

About The Author

Leave Comment